صفحه معبر در فیسنما صفحه معبر در افسران صفحه معبر در پاتوق منتظران صفحه معبر در سنگریها صفحه معبر در کلــوب
آخرین مطالب


در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌ دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ ابتدایی‌به‌ شرح‌ زیرتعیین‌می‌شود ...
:: جهت مشاهده بقیه پست به ادامه مطلب مراجعه کنید ::مصوب جلسه647-تاریخ 29/2/1379 شماره ابلاغ901/120 - تاریخ 16/3/1379

مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ افرادی‌ كه‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی‌ برعهده‌ دارند،مكلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیتها و انجام‌ وظایف‌ مربوط به گونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند كه‌ تاپایان‌ دوره‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌ شده ممكن‌ باشد.1

اعتقادی :

1-     اصول‌ دین‌ رامی‌داندوبه‌ آن‌ معتقد است‌.

2-     خداوند را دوست‌ دارد و او را بهترین ‌یاور و كمك‌ می‌داند.

3-     با زندگی‌ انبیاء اولوالعزم‌ به‌ ویژه‌ نبی‌ اكرم‌ (ص‌) و معصومین‌ تا حدودی‌ آشناست‌ و آنان‌ را دوست‌ دارد.

4-     بامعنای‌ معاد آشناست‌ و می‌داند كه‌ انسان‌ دركارهایی‌ كه‌ انجام‌ می‌دهد نزد خداوند پاسخگواست‌.

5-     به‌ اولیاء دین‌، بزرگان‌ و شخصیتهای‌ اسلامی‌ احترام‌ می‌گذارد.

6-     معنای‌ تولی‌ و تبری‌ را می‌داند.

7-     قرآن‌ را از رو می‌خواند و باترجمه‌ برخی‌ از سوره‌ها آشنایی‌ داشته‌ و از حفظ می‌خواند.

8-     ترجمه‌ بعضی‌ از احادیث‌ ساده‌ رامی‌داند.

9-     نماز را به‌ درستی‌ می‌خواند و با احكام‌ ضروری‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌.

10-   نمازهای‌ واجب‌ را با رغبت‌ می‌خواند. (برای‌ دختران‌)

11-   افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخیص‌ می‌دهد واحكام‌ مربوط را رعایت‌ می‌كند.

12-   با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تكلیف‌ و تقلید آشنا است‌ و احكام‌ را در حد ضرورت‌ می‌داند وبه‌آن‌ عمل‌ می‌كند. (برای‌ دختران‌)

13-   باحلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحكام‌ مربوط رادرحد ضرورت‌ رعایت‌ می‌كند.

14-   معنای‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منكر را می‌داند.

15-   به‌ مجاهدین‌ در راه‌ خدا و شهداء احترام‌ می‌گذارد.

16-   زمان‌ها و مكان‌های‌ مقدس‌ ومهم‌ رامی‌شناسد.

17-   به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ می‌دهد و آداب‌ آن‌ را می‌داند.

اخلاقی‌:

1-     راستگو وامین‌ است‌.

2-     مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.

3-      به‌ عهد خود پای‌بنداست‌.

4-     مظاهر حیا و عفت‌ در او آشكار است‌.

5-     احترام‌ به‌ بزرگترهاراوظیفه‌ خودمی‌داند وبه‌ نظرات‌ آنهاتوجه‌ می‌كند.

6-     ازوالدین‌ اطاعت‌ می‌كند.

7-     شجاع‌ وصبوراست‌ .

8-     تمیزاست‌ وپاكیزگی‌ رادوست‌ دارد.

9-     تكالیف‌ شخصی‌ روزانه‌ خودراشخصاً انجام‌ می‌دهد.

10-   برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ پشتكار داردوتلاش‌ می‌كند.

11-   پوشش‌ اسلامی‌ رادوست‌ دارد وآن‌ رارعایت‌ می‌كند.

12-   اوقات‌ فراغت‌ خود را با فعالیت‌ها و بازی‌‌های‌ مناسب‌ پرمی‌كند.

13-   امیدوار و با نشاط است‌ وازمواجهه‌ با مشكلات‌ نمی‌هراسد.

14-   ظاهری‌ آراسته‌ دارد.

15-   خطا واشتباه‌ دیگران‌ رادرموردخود می‌بخشد.

16-   برای‌ رفتارهای‌ خودبادیگران‌ دلیل‌ دارد.

17-   درارتباط بادیگران‌ از كلمات‌ محبت‌ آمیز و دوستانه‌ استفاده‌ می‌كند.

18-   برای‌ انجام‌ كارهای‌ خود دوستانش‌ رابه‌ زحمت‌ نمی‌اندازد.

19-   به‌ همكلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظایف‌ یادگیری‌ كمك‌ می‌كند.

20-   در برابر رفتارهای‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ ورفتار خودرااصلاح‌ می‌كند.

21-   نظم‌ وانضباط رادرخانه‌ ،مدرسه‌ واجتماع‌ رعایت‌ می‌كند.

علمی‌ و آموزشی‌:

1-     نسبت‌ به‌ شناخت‌ پدیده‌ها كنجكاواست‌.

2-     در فكر كردن‌، شنیدن‌، گفتن‌ و بیان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ كردن‌ مهارت‌ كافی‌دارد.

3-     بازبان‌ فارسی‌ آشنایی‌ دارد و می‌تواند ازكتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ كند.

4-     به‌ اهمیت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رسانی‌ درزندگی‌ آگاه ‌است‌.

5-     ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ كارها تا حدی‌ می‌داند.

6-     مهارت‌های‌ اولیه‌ برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ راكسب‌كرده‌است‌.

7-     با نحوه‌ یادگیری‌ خودتاحدودی‌ آشناست‌.

8-     به‌ مطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند است‌.

فرهنگی‌ هنری‌ :

1-     به‌ زیبایی‌های‌ طبیعت‌  توجه‌ دارد وهماهنگی‌ آن‌ رادوست‌ دارد.

2-     در زمینه‌های‌ هنری‌ از زیبایی‌ در پدیده‌های‌ طبیعی‌ الگومی‌گیرد.

3-     ازمشاهده‌ آثارهنری‌ لذت‌ می‌برد.

4-     ذوق‌ و خلاقیت‌ هنری‌ خود را در انجام‌ فعالیت‌هانشان‌ می‌دهد.

5-     سنت‌ها، پدیده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.

6-     بابرخی‌ از آثارمعروف‌ هنری‌ آشنا است‌.

7-     به‌ خواندن‌ اشعاروقصه‌های‌ مناسب‌ علاقه‌منداست‌ .

8-     برخی‌ ازآداب‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌ اسلامی- ایرانی‌ رامی‌داندوبرای‌ آنهاارزش‌ قائل‌ است‌.

اجتماعی‌:

1-     وظایف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسایگان‌ می‌داند.

2-     اعضای‌ خانواده‌ خود را دوست‌ می‌دارد و در انجام‌ كارهابه‌آنهاكمك‌ می‌كند.

3-     به‌ معلمین‌ واولیای‌ مدرسه‌ احترام‌ می‌گذارد.

4-     به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ دیگران‌ را رعایت‌ می‌كند.

5-     برای‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌های‌ درست‌ تلاش‌ می‌كند.

6-     همكلاسی‌های‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آنها كمك‌ می‌كند.

7-     همكاری‌ با دیگران‌  را دوست‌ دارد.

8-     دربازی‌ها و فعالیت‌های‌ گروهی‌شركت‌ می‌كند.

9-     مقررات‌ مدرسه‌ را می‌داند و به‌ آنها عمل‌ می‌كند.

10-   به‌ رعایت‌ مقررات‌ اجتماعی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.

11-   به‌ انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‌هایی‌ كه‌ برعهده‌ او می‌گذارند، پای‌بند است‌.

12-   نظرات‌ اصلاحی‌ دیگران‌ را در مورد خود می‌پذیرد.

13-   اشتباهات‌ دیگران‌ رابارعایت‌ احترام‌ به‌ آنهاتذكر می‌دهد.

14-   در برابر خدمت‌ دیگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آنها تشكر می‌كند.

15-   آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعایت‌ می‌كند.

16-   خدمت‌ كردن‌ به‌ میهن‌ ومردم‌ خودرادوست‌ دارد.

زیستی‌:

1-     از حواس‌ خود به‌ خوبی‌ محافظت‌ و استفاده‌ می‌كند.

2-     در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ واستفاده‌از قوای‌ بدنی‌به‌ درستی‌ عمل‌ می‌كند.

3-     بهداشت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را رعایت‌ می‌كند.

4-     در حفظ محیط زیست‌ كوشااست‌.

5-     با تمرین‌ها وبازی‌های‌ مناسب‌،قابلیت‌های‌ جسمی‌ خویش‌ راافزایش‌می‌دهد.

6-     نكات‌ ایمنی‌ را می‌داند و رعایت‌ می‌كند.

7-     اهمیت‌ مصونیت‌ دربرابرامراض‌ رادرك‌ می‌كند.

8-     در حفظ سلامتی‌ خود و دیگران‌ تلاش‌ می‌كند.

سیاسی‌:

1-     نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را می‌شناسد، به‌ پرچم‌ كشور احترام‌ می‌گذارد و سرود ملی‌ را ازحفظ می‌خواند.

2-     با زندگی‌ بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آشنا است‌واز اوبه‌ بزرگی‌ یاد می‌كند.

3-     اهمیت‌ استقلال‌ وآزادی‌ را در پیشرفت‌ جامعه‌ درك‌ می‌كند.

4-     به‌ حكومت‌ دینی‌ و ولایت‌ فقیه‌علاقه‌منداست‌.

5-     مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌.

6-      اقوام‌ مختلف‌ ایرانی‌ را می‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگی‌ می‌كند.

7-      افراد عدالتخواه‌ وحق‌ طلب‌ رادوست‌ دارد.

8-      سران‌ كفار و مشركین‌ صدر اسلام‌ را می‌شناسد و با اعمال‌ آنها نسبت‌ به‌ پیامبر و مسلمین‌آشنا است‌.

9-      سران‌ كفار و مشركین‌ معاند بااسلام‌ رادرزمان‌ حاضر می‌شناسد.

10-   با مفهوم‌ وحدت‌ وامنیت‌ ملی‌ آشنااست‌ .

اقتصادی‌:

1-     كاركردن‌ را دوست‌دارد و به‌افرادی‌ كه‌ كارهای‌ مفیددارنداحترام‌می‌گذارد.

2-     وسایل‌ خودراتمیزوسالم‌ نگه‌می‌دارد.

3-     تن‌پروری‌، بیكاری‌ و راحت‌طلبی‌ را از عوامل‌ شكست‌ فرد وجامعه‌ می‌‌داند.

4-     در حفظ اموال‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ می‌كوشد و در استفاده‌ از آنها درست‌ عمل‌می‌كند.

5-     مالكیت‌ خود و دیگران‌ را تمیز می‌دهد و به‌ مالكیت‌ دیگران‌ احترام‌می‌گذارد.

6-     مشاغل‌ و حِرَف‌ موجود در محیط زندگی‌ خودرامی‌شناسد.

7-     به‌ استفاده‌ از تولیدات‌ داخلی‌ علاقه‌مند است‌.

موضوع‌: اهداف‌ دوره‌ ابتدایی‌در ششصد و چهل‌ و هفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌مورخ‌ 29/2/79 به‌ تصویب‌ رسید.صحیح‌ است‌ ،به‌ مورداجرا گذاشته‌ شود.


منبع: معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ملارد

به قلم محمد سمائی در تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


اوقات شرعی ملارد
امــــروز:
نظرسنجی وب
آیا امام زمان از شما راضیه؟
بــلاگ تــو
نوای آنلایـن معبــر
ابزار وبلاگنویسی
فـال روزانه
آرشیو نمازجمعه ملارد
پیشنهاد ما به شما
مشاهده بهتر معــبر
افتخارات معبــر
وب مراجع و علما


کلیـپ منتخب معبــر
بیســـــــیم به مدیر
وبلاگهای مرکزی
خبرنامه ایـمـیلـیرایانامه مدیر معبر
حــامی معبــر شوید
حـامیـان معبــر
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات