صفحه معبر در فیسنما صفحه معبر در افسران صفحه معبر در پاتوق منتظران صفحه معبر در سنگریها صفحه معبر در کلــوب
آخرین مطالب


یکی از مسائل قابل توجه در نظام مردم سالاری دینی آن است که تشخیص و انتخاب اصلح به مردم واگذار شده است نه به مسئولین و نخبگان !رهبر معظم انقلاب به این وظیفه خطیر مردم در نظام مردم سالاری دینی چنین اشاره دارند : باید در بین صالح ها گشت و صالح ترین را پیدا کرد و او را انتخاب کرد این هنر شما مردم است .

ا

نتخابات در نظام جمهوری اسلامی نماد مردم سالاری دینی و مورد حمایت بی دریغ مسئولان نظام و رهبر نظام اسلامی چه  در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره)و چه در زمان ولایت امری حضرت امام خامنه ای حفظه الله بوده است .

رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه راهبردی خود به انتخابات همواره دو اصل را پی گیری نموده اند .

۱)      حضور گسترده و حداکثری مردم

۲)      انتخاب فرد اصلح

در راستای حضور حداکثری همواره ایشان به در صحنه بودن مردم و دفاع از ارزشهای نظام تاکید داشته اند و حضور گسترده مردم را در صحنه سیاسی کشور عامل بازدارنده امپریالیسم آمریکا و اقمار آن و همچنین مایه دلگرمی  سایر مستضعفین جهان برای مقابله با جریانات استکباری در سراسر دنیا می دانند اما آنچه در این مختصر مد نظر است مروری بر فرمایشات و راهکارهای ایشان در مورد انتخاب اصلح در دیدارهای چند ماهه اخیر ایشان با اقشار مختلف مردم و ارائه راهکاربه مردم و دلسوزان نظام است .

ایشان در چند ماه اخیر در چند حوزه شاخص های ارائه فرموده اند که در ذیل به بررسی و بازخوانی آنها خواهیم پرداخت :

الف ) در حوزه باورها و پایبندی به باورها

۱-      در درجه اول ، ایمان و اعتقاد به خدا ، انقلاب و قانون اساسی (۰۷/۰۲/۹۲)

۲-      پایبندی به ارزشهای انقلاب و منافع ملی و نظام اسلامی  (۰۱/۰۱/۹۲)

۳-      وابستگی و دلبستگی به نظام و قاونو اساسی (۱۹/۱۰/۹۱)

۴-      هدف از انتخابات ریاست جمهوری و النتخاب رئیس جمهور اجرای قانون اساسی باشد (۱۹/۱۰/۹۱)

آنچه ایشان در این حوزه ، حوزه باورها و پاینبدی به اصول مد نظرشان است اعتقاد قلبی به انقلاب و دستاوردهای آن از جمله قانون اساسی که ثمره پر برکت خون شهدای انقلاب است و همچنین اصل نظام و منافع ملی که تداوم بخش حیات نظام اسلامی است اذا معظم له مکررا بر آنها تاکید می نمایند .

در خصوص قانون اساسی ایشان اجرای دقیق قانون را به مسئولین و کاندیدا سفارش نموده اند که با مشخص شدن بررسی تائید صلاحیت ها یک بخش از اجرای قانون در انتخابات را همه ملاحظه خواهیم کرد .

رهبر معظم انقلاب در ادامه ارائه شاخصها مواردی را در حوزه رفتار فردی ارائه نموده اند که از قرار زیر است :

به نقل از سایت: اقتدار ملارد


یکی از مسائل قابل توجه در نظام مردم سالاری دینی آن است که تشخیص و انتخاب اصلح به مردم واگذار شده است نه به مسئولین و نخبگان !رهبر معظم انقلاب به این وظیفه خطیر مردم در نظام مردم سالاری دینی چنین اشاره دارند : باید در بین صالح ها گشت و صالح ترین را پیدا کرد و او را انتخاب کرد این هنر شما مردم است .

ا

نتخابات در نظام جمهوری اسلامی نماد مردم سالاری دینی و مورد حمایت بی دریغ مسئولان نظام و رهبر نظام اسلامی چه  در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره)و چه در زمان ولایت امری حضرت امام خامنه ای حفظه الله بوده است .

رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه راهبردی خود به انتخابات همواره دو اصل را پی گیری نموده اند .

۱)      حضور گسترده و حداکثری مردم

۲)      انتخاب فرد اصلح

در راستای حضور حداکثری همواره ایشان به در صحنه بودن مردم و دفاع از ارزشهای نظام تاکید داشته اند و حضور گسترده مردم را در صحنه سیاسی کشور عامل بازدارنده امپریالیسم آمریکا و اقمار آن و همچنین مایه دلگرمی  سایر مستضعفین جهان برای مقابله با جریانات استکباری در سراسر دنیا می دانند اما آنچه در این مختصر مد نظر است مروری بر فرمایشات و راهکارهای ایشان در مورد انتخاب اصلح در دیدارهای چند ماهه اخیر ایشان با اقشار مختلف مردم و ارائه راهکاربه مردم و دلسوزان نظام است .

ایشان در چند ماه اخیر در چند حوزه شاخص های ارائه فرموده اند که در ذیل به بررسی و بازخوانی آنها خواهیم پرداخت :

الف ) در حوزه باورها و پایبندی به باورها

۱-      در درجه اول ، ایمان و اعتقاد به خدا ، انقلاب و قانون اساسی (۰۷/۰۲/۹۲)

۲-      پایبندی به ارزشهای انقلاب و منافع ملی و نظام اسلامی  (۰۱/۰۱/۹۲)

۳-      وابستگی و دلبستگی به نظام و قاونو اساسی (۱۹/۱۰/۹۱)

۴-      هدف از انتخابات ریاست جمهوری و النتخاب رئیس جمهور اجرای قانون اساسی باشد (۱۹/۱۰/۹۱)

آنچه ایشان در این حوزه ، حوزه باورها و پاینبدی به اصول مد نظرشان است اعتقاد قلبی به انقلاب و دستاوردهای آن از جمله قانون اساسی که ثمره پر برکت خون شهدای انقلاب است و همچنین اصل نظام و منافع ملی که تداوم بخش حیات نظام اسلامی است اذا معظم له مکررا بر آنها تاکید می نمایند .

در خصوص قانون اساسی ایشان اجرای دقیق قانون را به مسئولین و کاندیدا سفارش نموده اند که با مشخص شدن بررسی تائید صلاحیت ها یک بخش از اجرای قانون در انتخابات را همه ملاحظه خواهیم کرد .

رهبر معظم انقلاب در ادامه ارائه شاخصها مواردی را در حوزه رفتار فردی ارائه نموده اند که از قرار زیر است :

۱-      دارای روحیه مقاوم بودن (۰۷/۰۲/۹۲)

۲-      در مقابل فشار دشمن : زود نترسد /زود از میدان خارج نشود (۰۷/۰۲/۹۲)

۳-      تهذیب اخلاقی (۰۷/۰۲/۹۲)

۴-      نپرداختن به حواشی (۰۷/۰۲/۹۲)

۵-      حفظ و لحاظ صلاحیت های که در قانون اساسی و شورای نگهبان بر روی آنها تاکید شده است (۱۹/۱۰/۹۱)

۶-      عادی بودن ، مردمی بودن ، مقاوم بودن ، ارزشی بودن ، با تدبر بودن (۱۶/۰۲/۹۲)

در این حوزه مقام معظم رهبری تاکیدشان بر روی حفظ توانمندیهالی اخلاقی فردی که از نیازمندیهای  شخص رئیس جمهوری است تا او را در انجام مسئولیت سنگین اداره کشور یاری کند و عاملی باشد تا تمامی توان رئیس جمهوری را معطوف اداره کشور نماید  اشاره می نمایند تا شخص رئیس جمهور ضمن پرهیز از مسائل حاشیه ای و دور شدن از وظایف قانونی بیش بینی شده تمام هم و غم خود را برای به جلو بردن کشور و کشیدن بار سنگین ریاست جمهوری اسلامی معطوف نماید .

ج) در حوزه مدیریتی

۱-      عدم اشتباه در ارزیابی توان اجرایی خودشان (۰۷/۰۲/۹۲)

۲-      با برنامه ، با تدبر ، با حکمت ، با نگاه بلند مدت و همه جانبه با هندسه صحیح (عزت و حکمت و مصلحت در همه حوزه ها)(۰۷/۰۲/۹۲)

۳-      پایبند به قوانین و مقررات بودن (۱۶/۰۲/۹۲)

۴-      روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر است .تغییر سیاست های اقتصادی به طور دائم مضر است . تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است . اعتماد کردن به شیوه ها تزریق اقتصاد تحمیلی شرق و غرب مضر است .

۵-      پایبند به عقل جمعی باشد (۰۱/۰۱/۹۲)

۶-      تدبیر داشته باشد (۰۱/۰۱/۹۲)

۷-      هر کس در خود صلاحیتی احساس کند و کار اجرایی بلد باشد.اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست .کارهای بزرگ و بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست . ممکن است کسانی که در سطح دیگری کار می کنند ، ابعاد این سنگینی را هم بعضا تشخیص ندهند که چقدر این بار سنگین است .(۱۹/۱۰/۹۱)

۸-      آن کسانی که وارد میدان می شوند ، باید کسانی باشند که در خود توانایی کشیدن این بار را بیابند (۱۹/۱۰/۹۱)

۹-      برخورداری از امتیازات دولت فعلی منهای ضعف های آن (۰۱/۰۱/۹۲)

همانطور که از کلام معظم له پیداست مسئولیت سنگین ریاست جمهوری باری است گران که از طرف مردم بر دوش منتخب آنها گذاشته می شود ، اگر کسی واقعا در خود توان لازم را برای کشیدن این بار نمی بیندحتی پس از ثبت نام بهتر است از قرار گرفتن در معرض انتخاب در این عرصه انصراف دهد .زیرا تحمل اینبار سنگین از عهده شخص رئیس جمهور به تنهایی خارج است و می طلبد که ایشان با گرد آوری جمعی از بهترین فرزندان ملت که داری خرد ، حکمت و توان اجرایی بالا و التزام به قانون باشند در راس ، شخص رئیس جمهور به اداره کشور پرداخته و این امانت گران را به سر منزل مقصود و قلل افتخار و سرافرازی برساند.

حضرت آمام خامنه ای در حوزه شعارها و برنامه های ارائه شده از سرف کاندیدها نیز بیاناتی داشته اند که به اجمال به برخی از آنها اشاراتی می نمائیم .

۱-      درد مردم را احساس کند (۱۶/۰۲/۹۲)

۲-      طبقات مختلف مردم را ببیند (همان)

۳-      برای مردم هزینه درست نکند (۰۷/۰۲/۹۲)

۴-      مشکل ساز نباشد (۰۷/۰۲/۹۲)

۵-      دغدغه آفرینی نکند (همان)

۶-      در مردم احساس نا امیدی و تشویش و نگرانی ایجاد نکند

۷-      وعده های بی خود و بی مبنا ندهد

۸-      منطقی ، معقول و منطبق بر واقعیت برنامه ارائه دهد

۹-      با توکل بر خدا حرکت را پیش ببرد

شاید نگاهی به برخی شعارهای که در چند دوره اخیر ریاست جمهوری از سوی برخی نامزدها ارائه شده است در فهم کلام ایشان موثر واقع گردد ، شعارهای مبنی بر پرداخت های بی پشتوانه و یا رفتارهای تخریب گرایانه چهت پائین آوردن ارزش نامزدها در چشم مردم ، در این غالب قابل تامل و بررسی است .البته توکل بر خدا و حسن ظن به خداوند و خوش بین بودن به آینده در کلام ایشان در تمامی دیدارها و بیانات رهبری موج می زند که نشان از درک متقابل بین مردم و حضرت ایشان از شرایط است .

یکی از مسائل قابل توجه در نظام مردم سالاری دینی آن است که تشخسص و انتخاب اصلح به مردم واگذار شده است نه به مسئولین و نخبگان !رهبر معظم انقلاب به این وظیفه خطیر مردم در نظام مردم سالاری دینی چنین اشاره دارند : باید صالح ها گشت و صالح ترین را پیدا کرد و او را انتخاب کرد این هنر شما مردم است .

به نقل از سایت: اقتدار ملارد


به قلم محمد سمائی در تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


اوقات شرعی ملارد
امــــروز:
نظرسنجی وب
آیا امام زمان از شما راضیه؟
بــلاگ تــو
نوای آنلایـن معبــر
ابزار وبلاگنویسی
فـال روزانه
آرشیو نمازجمعه ملارد
پیشنهاد ما به شما
مشاهده بهتر معــبر
افتخارات معبــر
وب مراجع و علما


کلیـپ منتخب معبــر
بیســـــــیم به مدیر
وبلاگهای مرکزی
خبرنامه ایـمـیلـیرایانامه مدیر معبر
حــامی معبــر شوید
حـامیـان معبــر
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic