بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده

پس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید . . .


جملات زیبا گیله مرد

به قل از وبلاگ: موفقیت